مونږ هڅه کوو ترڅو تاسې ته د ديجيتل پرېنټېنګ په برخه کې لاندې توکي چمتو کړو